دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

متاسفانه دقایق اولیه صبح امروز وقوع حادثه حریق در ساختمان پلاسکو به آتش نشانی تهران گزارش داده شد که به دنبال آن بیش از صد آتش نشان در قالب ۱۰ ایستگاه به محل حادثه واقع در خیابان جمهوری اعزام شده اند؛ آتش نشانان اعزامی موفق به مهار و اطفای حریق اولیه در این ساختمان شدند، اما متاسفانه دقایقی بعد این ساختمان قدیمی و فرسوده مجددا شعله‌ور شد.

  35 آتش نشان اعزامی به داخل ساختمان در حالی مشغول اطفا حریق بودند که بخش های از طبقه ششم این ساختمان با ریزش سقف همراه بود که متاسفانه لحظاتی پیش این ساختمان به طور کامل فروریخت.

این حادثه ناگوار متاسفانه در حالی رخ داده که تعدادی زیادی از اهالی ساختمان های مجاور ساختمان پلاسکو نیز زیر آوار ماندند.

در حال حاضر بیش از ۱۰ ایستگاه آتش نشانی و اورژانس در موقعیت حضور دارند.

این خبر از کانال اخبار روز برای شما انتخاب شده است.